პერსონალი

# სახელი, გვარი თანამადებობა
1 თეანა ქუხილავა დირექტორის მოადგილე
2 თამარი მანია ხარისხის მართვის მენეჯერი
3 ბესიკი აბულაძე სასწავლო პროცესისა და სასწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი
4 თამარ სალია პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
5 ნაზი საჯაია შესყიდვების სპეციალისტი
6 თამილა ჭანტურია იურისტი
7 ირმა შენგელია საქმისმწარმოებელი
8 ნენე ქუხილავა ქსელის ადმინისტრატორი
9 მარინე სამუშია ბიბლიოთეკარი
10 ნონა ლუკავა ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
11 გიორგი ქარდავა მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი
12 ნანული ქარდავა დამხმარე თანამშრომელი
13 ირაკლი თოდუა მძღოლი
14 ქეთო უბილავა დამლაგებელი
15 ლიანა ეფსაია დამლაგებელი
16 ლიანა ჭარაია მეეზოვე
17 ბელა აკობია პროფესიული მასწავლებელი
18 მაგული მებონია პროფესიული მასწავლებელი
19 ბესიკ ხუბუტია პროფესიული მასწავლებელი
20 თამარ კოპალიანი პროფესიული მასწავლებელი
21 შაქრო შეროზია პროფესიული მასწავლებელი
22 ნანული ქობალია პროფესიული მასწავლებელი
23 მიმოზა კვირკველია პროფესიული მასწავლებელი
24 ნანა სალია პროფესიული მასწავლებელი
25 მარი ხუბუტია პროფესიული მასწავლებელი
22 კახაბერ ახალაია პროფესიული მასწავლებელი
23 მარინე ფიფია პროფესიული მასწავლებელი
24 ლალი თოდუა პროფესიული მასწავლებელი
25 ტარიელ გოგოხია პროფესიული მასწავლებელი
26 შორენა ბჟალავა პროფესიული მასწავლებელი
27 ირაკლი უბილავა პროფესიული მასწავლებელი
28 ცირა ქარდავა პროფესიული მასწავლებელი
29 გიორგი ახალაია პროფესიული მასწავლებელი
30 სალომე კალანდია პროფესიული მასწავლებელი