სსიპ პროფესიული კოლეჯის “ლაკადა” სპეციალობა „სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი“ სტუდენტება  წარმატებით გაიარეს საკვალიფიკაციო გამოცდა.

სსიპ პროფესიული კოლეჯი “ლაკადა” წარმატებებს უსურვებს კურსდამთავრებულებს!

18.05.20018