9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩატარდა პროფესიულ კოლეჯში “ლაკადა”.

“დიდება ხალხისთვის წამებულ რაინდებს”.

პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებმა პატივი მიაგეს საქართველოსთვის თავდადებულ გმირებს. მათ კიდევ ერთხელ მოიგონეს “სისხლიანი 9 აპრილი” და აღნიშნეს საქართველოს თავისუფლების დღე.