# სახელი, გვარი თანამადებობა
1 თეანა ქუხილავა დირექტორის მოადგილე
2 თამარი მანია ხარისხის მართვის მენეჯერი
3 ბესიკი აბულაძე სასწავლო პროცესისა და სასწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი
4 თამარ სალია პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
5 ნაზი საჯაია შესყიდვების სპეციალისტი
6 ირმა შენგელია საქმისმწარმოებელი
7 ნენე ქუხილავა ქსელის ადმინისტრატორი
8 მარინე სამუშია ბიბლიოთეკარი
9 ნონა ლუკავა ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
10 ნანული ქარდავა დამხმარე თანამშრომელი
11 გიორგი ქარდავა დამხმარე თანამშრომელი
12 ირაკლი თოდუა მძღოლი
13 ქეთო უბილავა დამლაგებელი
14 ლიანა ეფსაია დამლაგებელი
15 ლიანა ჭარაია მეეზოვე
16 ბელა აკობია პროფესიული მასწავლებელი
17 მაგული მებონია პროფესიული მასწავლებელი
18 ბესიკ ხუბუტია პროფესიული მასწავლებელი
19 ელისო კვარაცხელია პროფესიული მასწავლებელი
20 შაქრო შეროზია პროფესიული მასწავლებელი
21 ირმა კუკავა პროფესიული მასწავლებელი
22 კახაბერ ახალაია პროფესიული მასწავლებელი
23 მარინე ფიფია პროფესიული მასწავლებელი
24 ლალი თოდუა პროფესიული მასწავლებელი
25 ტარიელ გოგოხია პროფესიული მასწავლებელი
26 შორენა ბჟალავა პროფესიული მასწავლებელი
27 თაბუკა ციმინტია პროფესიული მასწავლებელი
28 ცირა ქარდავა პროფესიული მასწავლებელი
29 გიორგი ახალაია პროფესიული მასწავლებელი
30 სალომე კალანდია პროფესიული მასწავლებელი