# სახელი, გვარი თანამადებობა 1 თეანა ქუხილავა დირექტორის მოადგილე 2 თამარი მანია ხარისხის მართვის მენეჯერი 3 ბესიკი აბულაძე სასწავლო პროცესისა და სასწავლო საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი 4 თამარ სალია პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი 5 ნაზი საჯაია შესყიდვების სპეციალისტი 6 თამილა ჭანტურია იურისტი 7 ირმა შენგელია საქმისმწარმოებელი 8 ნენე ქუხილავა ქსელის ადმინისტრატორი 9 მარინე სამუშია ბიბლიოთეკარი […]

სრულად ნახვა →

პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“,   სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვით უზრუნველყოფს      სტუდენტთა  პროფესიული განათლების მაღალი დონის მიღწევას რეგიონისა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე   მცხოვრებთათვის.         კოლეჯი ორიენტირებულია  კონკურენტუნარიანი  სპეციალისტების   მომზადებასა და დასაქმებაზე.    

სრულად ნახვა →