დამსაქმებლის კითხვარი კითხვარი დამსაქმებლისათვის/სასწავლო – საწარმოო პრაქტიკის პარტნიორებისათვის. კითხვარის     შევსებისთვის     დაახლოებით     20–25      წუთი             დაგჭირდებათ.     გამოკითხვა კონფიდენციალურია და შედეგების განხილვისას ორგანიზაცია მითითებული არ იქნება.

სრულად ნახვა →