სასწავლო პროგრამები    1. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 2.  კონდიტერი 3. ფილამწყობი 4.  ელექტროობა 5. ზეინკალ-სანტექნიკოსი 6. ექთნის თანაშემწე 7. ინფორმაციის ტექნოლოგია

სრულად ნახვა →