მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ქვეპროგრამის ფარგლებში,  დანერგვის მხარდაჭერის სპეციალისტის  ვიზიტი  სსიპ პროფესიულ კოლეჯში ,,ლაკადა’’.

აღნიშნული ვიზიტის ფარგლებში, მხარდაჭერის სპეციალისტი ესწრებოდა საგაკვეთილო პროცესს. კერძოდ, ელექტროობის, ზეინკალ-სანტექნიკოსის და ინფორმაციის ტექნოლოგიის მოდულური პროგრამების ძირითად და ზოგად საგნებს.