ჯვარის პროფესიულ კოლეჯ “ლაკადაში” მიმდინარეობს რეგისტრაცია 8 აპრილის ჩათვლით შემდეგ სპეციალობებეზე

1. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მხარდამჭერი სპეციალისტი
2. კონდიტერი
3. ღონისძიებათა მომწყობი
4. ფილამწყობი
5.  სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

სწავლა უფასოა!

გამოიყენეთ შესაძლებლობა და აირჩიეთ უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ!