სასწავლო პროგრამები

 

 1. სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი

2.  კონდიტერი

3. ფილამწყობი

4.  ელექტროობა

5. ზეინკალ-სანტექნიკოსი

6. ექთნის თანაშემწე

7. ინფორმაციის ტექნოლოგია