სსიპ პროფესიული კოლეჯი ,,ლაკადა”, წალენჯიხის I, II და ჯვარის I საჯარო სკოლებში წარმატებით ახორციელებს „შრომითი უნარების განვითარების“ პროგრამის მეორე კურსს, ფილამწყობისა და ელექტროობის მიმართულებით.
ამ სკოლების მოსწავლეები იმყოფებოდნენ ექსკურსიით კოლეჯში ,,ლაკადა”. დაათვალიერეს სახელოსნოები, ჩაუტარდათ საპროფორიენტაციო შეხვედრები და მიიღეს სასურველი ინფორმაცია სასწავლო კურსებთან დაკავშირებით.