პოზიციაზე: იურისტი

თანამდებობრივი სარგო: 600 ლარი
სამსახურის ადგილმდებარეობაჯვარი, ყაზბეგის ქ. №2
სამუშაოს ტიპი: სრული
ადგილების რაოდენობა1

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
– უმაღლესი იურიდიული განათლება.
– სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის ცოდნა ;
– საგანმანათლებლო კანონმდებლობის ცოდნა;
– ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის 1 წლიანი გამოცდილება;
– სასურველია- სასამართლო დავებში წარმომადგენლობის გამოცდილება;
– ქართულ ენაზე გამართული და დახვეწილი მეტყველების უნარი;
– საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

მოვალეობა და პასუხისმგებლობა
კოლეჯის სამართლებრივი მენეჯმენტის უზრუნველყოფა,
კოლეჯის წარმომადგენლობა, მისი ინტერესების დაცვა სახელმწიფო, კერძო დაწესებულებებსა და სასამართლოებში;

სამართლებრივი აქტების ცოდნა
საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ;
“საქართველოს კონსტიტუცია”;
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
“საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი”;
საქართველოს კანონი “მეწარმეთა შესახებ”;
საქართველოს კანონი “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”;
საქართველოს კანონი “სახელმწიფო ქონების შესახებ”;
საქართველოს კანონი “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ”

პიროვნული მოთხოვნები
ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
ყურადღების კონცენტრირების მაღალი დონე;
საქმიანი ურთიერთობების წარმოების უნარ-ჩვევები;
საქმიანი წერილობითი კომუნიკაციის უნარი.
კონფლიქტური სიტუაციების გადალახვის უნარი.
თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული.

დამატებითი ინფორმაცია:

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
1. CV (რეზიუმე);
2. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
3. სამოტივაციო წერილი;
4. ცნობა მუშაობის გამოცდილების შესახებ.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 24 აგვისტო 2018 .

დამატებითი ინფორმაციისთვის მსურველებს შეუძლიათ მიმართონ კოლეჯის ადმინისტრაციას სამუშაო დღეებში (შაბათ-კვირის გრდა) 9:30 საათიდან 18:30 საათამდე.
მისამართი: ქ.ჯვარი. ყაზბეგის ქუჩა #2; E-mail:teana@lakada.edu.ge
ტელ: 595 50 66 73

14.08.2018

 

   —————————————————————————————————————————————

პოზიციაზე:  ,,სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი“
მოთხოვნები:
• 2D ან 3D პროგრამაში მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება;
• თანამედროვე დანადგარებთან მუშაობის გამოცდილება;
• ქართული ენის მაღალ დონეზე და ინგლისური ენის მინიმუმ საშუალო დონეზე ცოდნა.
• ჯგუფური მუშაობის უნარი;
• ორგანიზებულობა;
• კომუნიკაბელურობა;
• პუნქტუალურობა.
სასურველია:
ელექტროინჟინერიის საწყისების ცოდნა და ამ მიმართულებით მარტივი პროექტების შექმნის გამოცდილება;

მოვალეობები:
• 2D და 3D ფაილების შესწორება, მომზადება.
• ფაბლაბში მოსული მომხმარებლებისთვის ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა
• სხვადასხვა ტიპის მაღალტექნოლოგიურ პროექტებზე მუშაობა
• ლაბორატორიის აპარატურის ამუშავება და დანადგარებზე მომხმარებლების მომსახურება.
• აპარატურის გაწმენდა-მოვლა;
• ღონისძიებებისა და სხვადასხვა აქტივობების დაგეგმვა / განხორციელება, რაც მიმართული იქნება ფაბლაბებში სტუდენტთა ჩართულობისკენ;
• ლაბორატორიის დანადგარებისა და იდეის შესახებ სტუდენტებისთვის პრეზენტაციისა და ტურის ჩატარება;
• პროფესიული სასწავლებლის ადმინისტრაციასა და მასწავლებლებთან ერთად ერთობლივი პროექტების განხორციელება ლაბორატორიის სასწავლო პროცესებშიგამოსაყენებლად;
• ფაბლაბების ქსელთან კოორდინირებული მუშაობა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია;
1) CV;
2)განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
3) სამოტივაციო წერილი;

დამატებითი ინფორმაციისთვის მსურველბს შეუძლიათ მიმართონ კოლეჯის ადმინისტრაციას სამუშაო დღეებში (შაბათ-კვირის გარდა) 9:30 საათიდან 18:30საათამდე.
მისამართი ქ.ჯვარი. ყაზბეგის ქუჩა N 2;
ტელ: 595 50 66 73; E-mail: teana@lakada.edu.ge

10.07.2018