2019 წლის საგაზაფხულო მიღებაზე ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ! სასწავლო პროცესი იწყება ორშაბათს, 3 ივნისს.  გთხოვთ მობრძანდეთ 9:30 სთ.-ზე.

სრულად ნახვა

ჩასარიცხმა აპლიკანტებმა გთხოვთ, 2019 წლის 31 მაისამდე წარმოგვიდგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; მინიმუმ საბაზო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ან განათლების დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის ასლი/დოკუმენტი, რომლის მიღებაც შეუძლებელი იქნებოდა ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის დაძლევის გარეშე;  არასრულწლოვნი, ქმედუუნარო/შეზღუდულქმედუნარიანი აპლიკანტისათვის სავალდებულოა შემდეგი დამატებითი საბუთების წარმოდგენა: დაბადების მოწმობის ასლი; • მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის […]

სრულად ნახვა

9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ჩატარდა პროფესიულ კოლეჯში “ლაკადა”. “დიდება ხალხისთვის წამებულ რაინდებს”. პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებმა პატივი მიაგეს საქართველოსთვის თავდადებულ გმირებს. მათ კიდევ ერთხელ მოიგონეს “სისხლიანი 9 აპრილი” და აღნიშნეს საქართველოს თავისუფლების დღე.

სრულად ნახვა

  ინფორმაციის ტექნოლოგია სამკერვალო წარმოება ფილამწყობი ზეინკალ-სანტექნიკოსი ელექტროობა რეგისტრაციის ვადები: 08.04 – 19.04.2019 პრეტესტი – 04.05.2019 ტესტირება – 05.05.2019 მისამართი:  წალენჯიხა, ქ. ჯვარი. ყაზბეგის ქ. #2 საკონტაქტოტელეფონ(ებ)ი: 577 31 56 77;   595 50 66 73 იხ. ბბული : https://naec.ge/#/ge/post/1830

სრულად ნახვა

სიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტომ „დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების კურსდამთავრებულებს და სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს – „პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის“ სერტიფიცირებულ დევნილებს, თვითდასაქმების ხელშეწყობისთვის, შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მათი პროფესიის შესაბამისი ხელსაწყოები და ტექნიკა. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან და სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო […]

სრულად ნახვა