სსიპ პროფესიულ კოლეჯში ,,ლაკადა” ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ! საშემოდგომო მიღების ჯგუფებში სასწავლო პროცესი დაიწყება 2017 წლის 4 დეკემბერს!!! 

სრულად ნახვა →

1. ქართული ენა და ლიტერატურა 2. მათემატიკა 3. უცხოური ენები 4. სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 5. ფიზიკა 6. ქიმია 7. ბიოლოგია 8. მექანიკური და სივრცითი უნარების ტესტი 9. საბაზო აკადემიური უნარების ტესტი 10. საკანცელარიო უნარების ტესტი 11. სივრცითი უნარების ტესტი 12. საბაზო ცოდნის შესამოწმებელი ტესტი

სრულად ნახვა →